II Czerwcowe Spotkania w Przemyślu


AFISZ afisz konferenvja- pion 100x70

1x2x

 

Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu
oraz
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu
serdecznie zapraszają
na
II Czerwcowe Spotkania w Przemyślu
które w tym roku odbędą się
w dniach 8-11 czerwca 2016 r.
motywem wiodącym tegorocznych spotkań jest
1050 lat chrześcijaństwa na ziemiach polskich

Karta zgłoszenia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Program wydarzenia