Wyniki konkursu fotograficznego


W dniu 25 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Jury Konkursu Fotograficznego pt. Wyjątkowe atrakcje miasta Przemyśla i jego regionu” pod przewodnictwem fotografika artysty Pani Grażyny Niezgody.

Prace do konkursu zgłosiło 7 osób , łącznie 21 fotografii. Wszystkie przedstawione prace dotyczyły tematyki konkursu, jednakże Jury zdecydowało, że nagroda główna nie zostanie przyznana.

Z poddanych ocenie prac przyznano cztery równorzędne wyróżnienia:

  • Okoń Katarzyna – zdjęcie 2 – „Szachownica kostkowata”- Starzawa- powiat przemyski;
  • Giec Jerzy – zdjęcie 3 – „Most kolejowy na Sanie w Przemyślu”
  • Dańko Andrzej – zdjęcie 1 – „Przemyśl światłem malowany”
  • Kowal Radosław– zdjęcie 3 – „Przemyśl nocą”

Ponadto Jury zdecydowało, że do organizatora Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podkarpacie Literackie na przestrzeni wieków” – Wydziału Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego zostaną przesłane dwie prace:

  • Dańko Andrzej – zdjęcie 1 – „Przemyśl światłem malowany”
  • Radosław Kowal – zdjęcie 3 – „Przemyśl nocą „

Wszystkie wyróżnione osoby zostaną nagrodzone albumami fotografii o Przemyślu.

Autor: Andrzej Dańko

Autor: Andrzej Dańko

Autor: Jerzy Giec

Autor: Jerzy Giec

Autor: Radosław Kowal

Autor: Radosław Kowal

Autor: Katarzyna Okoń

Autor: Katarzyna Okoń