Podsumowanie Kwesty – 2017 r.


FINAŁ Zbiórki publicznej KWESTY 2017

 31 października – 1 listopada 2017 r.

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu –organizator „Kwesty 2017” przed przemyskimi cmentarzami w dniach 31 X – 1 XI 2017 roku informuje, że dzięki aktywnemu udziałowi 297 wolontariuszy zebrano do puszek kwestarskich na ratowanie przemyskich nekropolii kwotę: 24 465,15 zł

Znaczący udział w kwestowaniu miała młodzież i nauczyciele przemyskich szkół średnich, którzy już w połowie października br. zadeklarowali swój akces w tej zbiórce publicznej. W tegorocznej kweście pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy brali udział:

  • PREZYDENT i WICEPREZYDENCI Miasta Przemyśla, POSŁOWIE RP, RADNI RADY MIEJSKIEJ, ARTYŚCI, DZIENNIKARZE, PRACOWNICY URZĘDÓW I INSTYTUCJI

KULTURY, MŁODZIEŻ I NAUCZYCIELE SZKÓŁ:

I Liceum Ogólnokształcącego,

 Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2009 w Przemyślu (II LO)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i nr 2,

Zespołu Szkół Usługowo- Hotelarskich i Gastronomicznych,

Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3

  • członkowie STOWARZYSZEŃ:

Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu,

 Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas,

Towarzystwa Muzycznego,

Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X DOK”,

Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka,

Przemyskiego Klubu Fajki,

Związku Żołnierzy WP,

Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  • GRUPY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PCK
  • MIEJSKIEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ
  • MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
  • osoby indywidualne.

 Szczególne ukłony składa Zarząd Towarzystwa w kierunku mieszkańców miasta Przemyśla i odwiedzających przemyskie cmentarze – przemyślan – przybyłych różnych krańców Polski i zza jej granicy – za hojność i zaufanie w stosunku do organizatorów kwesty i tym samym realizatorów prac.

 Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu było również organizatorem Kwesty na Cmentarzach w Gminie Krzywcza, Bircza i Żurawica Kwestowali Wójtowie, Radni Gmin, sołtysi, Ochotnicza Straż Pożarna, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół.

– 1 XI – przed Cmentarzem Komunalnym w Krzywczy – 3 465,15 zł; – 31X-1 XI – przed Cmentarzem Komunalnym w Żurawicy- 2 015,26; – 31X- 1 XI -przed Cmentarzami Komunalnymi w Birczy– 2 938,72 .

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom i kwestującym wolontariuszom za pomoc w ratowaniu przemyskich cmentarzy i starego część Cmentarza w Żurawicy, Krzywczy, Birczy.

Zapewniamy, że wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na konserwację wybranych zabytkowych nagrobków oraz nagrobków zmarłych bezpotomnie mieszkańców danej miejscowości. Dziękujemy Komitetom organizacyjnym Kwesty oraz Komisjom, powołanym do rozliczenia kwest za poświecony czas i profesjonalizm.

 Zarząd Towarzystwa

Kwesta 2017 -PODSUMOWANIE

Kwesta w Przemyślu

Kwesta w Birczy

Kwesta w Krzywczy

Kwesta w Żurawicy