Wybory Samorządowe 2018


Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu prowadzi działalność ponad podziałami narodowościowymi, politycznymi i światopoglądowymi.

Pragnie jednak zaprezentować swoich członków kandydujących w wyborach samorządowych 2018  do Rady Miejskiej w Przemyślu. I tak:

  • Bator Janusz – Komitet Wyborczy PO – okręg II miejsce 3
  • Czajkowska Krystyna – Komitet Wyborczy  Kukiz15- okręg nr 2 miejsce 6
  • Gazdowicz Małgorzata – Komitet Wyborczy Regia Civitas – okręg III miejsce 1
  • Piwko Mariusz – Komitet Wyborczy Kukiz15 – okręg nr 1 miejsce 1
  • Sawicka Ewa – Komitet Wyborczy PO – okręg II miejsce 1