SUKCES Zbiórki publicznej KWESTY W 2019


 

SUKCES  Zbiórki publicznej KWESTY W 2019

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu – organizator „Kwesty 2019” przed przemyskimi cmentarzami  1- 2 XI 2019 roku  informuje, że dzięki aktywnemu udziałowi 348 wolontariuszy zebrano do puszek kwestarskich na ratowanie przemyskich nekropolii kwotę: 32 419,94 zł  

Znaczący udział w kwestowaniu miała młodzież i nauczyciele przemyskich szkół średnich, którzy już w połowie października br. zadeklarowali swój akces w tej zbiórce publicznej.

W tegorocznej kweście pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Wojciecha Bakuna brali udział:

 • POSŁOWIE na Sejm RP, WICEMARSZAŁEK Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch
 • PREZYDENT i WICEPREZYDENT Miasta Przemyśla,
 • Radni Rady Miejskiej m. Przemyśla,
 • Artyści, dziennikarze, pracownicy Urzędu Miejskiego;
 • DYREKCJA, NAUCZYCIELE i UCZNIOWIE SZKÓŁ w Przemyślu:

I Liceum Ogólnokształcącego,

Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2009 w Przemyślu (II LO)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i nr 2,

Zespołu Szkół Usługowo- Hotelarskich i Gastronomicznych,

Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących,

 • członkowie STOWARZYSZEŃ:

Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu,

Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka,

Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X DOK”,

 Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas,

Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

Towarzystwa Muzycznego,

Przemyskiego Klubu Fajki,

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,

Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu,

PTTK  O/Przemyśl,

 • Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl,
 • Komendant i harcerze Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP im. Orląt Przemyskich
 • Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 • pracownicy i wolontariusze MDK Przemyśl,
 • Dyrektor Podkarpackiego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego;
 • przemyscy przedsiębiorcy, osoby indywidualne- mieszkańcy miasta.

          Szczególne ukłony składa Zarząd Towarzystwa w kierunku mieszkańców miasta Przemyśla
i odwiedzających przemyskie cmentarze – Przemyślan –   przybyłych z różnych krańców Polski i zza jej granicy – za hojność i zaufanie w stosunku do organizatorów kwesty i tym samym realizatorów prac.     

 Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu było również organizatorem Kwesty na Cmentarzach
w Gminie Krzywcza, Bircza i Żurawica
Kwestowali Wójtowie, Radni Gmin, sołtysi, Ochotnicza Straż Pożarna, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie zespołów szkół – ogółem 146 wolontariuszy.

 • 1 XI 2018 – przed Cmentarzem Komunalnym w Krzywczy – 4 764,00 zł
 • 1 XI 2018 – przed Cmentarzem Komunalnym w Żurawicy- 2 464,50 zł
 • 71 XI 2018 -przed Cmentarzami Komunalnymi w Birczy–  3 008,47 zł

OGÓŁEM  W TRAKCIE ZBIÓREK  PUBLICZNYCH  w 2019 roku zebrano  –  42 657,14 zł

        Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom i kwestującym wolontariuszom za pomoc w ratowaniu przemyskich cmentarzy
i starego część Cmentarza w Żurawicy, Krzywczy, Birczy.

Zapewniamy, że wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na konserwację wybranych zabytkowych nagrobków oraz nagrobków zmarłych bezpotomnie mieszkańców danej miejscowości.

Dziękujemy Komitetowi organizacyjnemu Kwesty 2019 oraz komisjom,  powołanym do rozliczenia kwesty za poświecony czas i profesjonalizm.

                                                                                     Prezes Zarządu Bogusława Pieczyńska