Uroczystość poświęcenia i przekazania pod opiekę Hufca Ziemi Przemyskiej odremontowanego nagrobka ppłk kawalerii Zygmunta Bartmańskiego – dowódcy 9. Pułku Ułanów Małopolskich


plakat_04.10.2020