Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej – odznaczeni Gwiazdą Przemyśla


plakat a3 krzywe

APEL

Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

 

Szanowni Państwo. Obecni i byli mieszkańcy Miasta Przemyśla oraz Powiatu Przemyskiego, jak również osoby mające więzi osobiste, rodzinne, społeczne itp. Z naszym Miastem i Powiatem, którzy kolekcjonują lub posiadają wiedzę, dokumenty, materiały oraz rzeczy materialne z okresu walk o niepodległość Ziemi Przemyskiej

Zarząd Towarzystwa w związku z realizacją w 2018r. Projektu „Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej – odznaczeni Gwiazdą Przemyśla” zwraca się do Państwa z prośbą o udostępnienie wszelkich materiałów( historycznych i dokumentacji fotograficznej), celem:

  • dokonania spisu osób (oraz ich biogramów) odznaczanych Gwiazdą Przemyśla, uczestniczących w obronie miasta Przemyśla od 11 XI 1918 r. do dnia 18 XII 1918 r., jak też w obronie ziemi przemyskiej od 11 XI 1918 r. do 16 V 1919 r. na terenie Żurawicy, Medyki, Mościsk, Hussakowa, Siedlisk, Nowego Miasta, Miżyńca, Felsztyna, Chyrowa, Niżankowic, Kalwarii, Grochowiec, Pikulic, Krasiczyna, Wapowiec i Ostrowa;
  • odszukanie i grobów osób pochowanych na przemyskich cmentarzach i cmentarzach Powiatu Przemyskiego, a odznaczanych Gwiazdą Przemyśla oraz udekorowanie tych nagrobków w/w odznaczeniem;
  • przygotowania wystawy plenerowej i publikacji pt. „Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej – odznaczeni Gwiazdą Przemyśla”

 

Zarząd Towarzystwa

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu ogłasza konkurs historyczny:

Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej– odznaczeni Gwiazdą Przemyśla”

TPPiR plakat poprawiony

 Załączniki do pobrania: