Honorowi członkowie


HONOROWI   CZŁONKOWIE

(Towarzystwa Upiększania Miasta) Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

 

IMIĘ I NAZWISKO Nr legitymacji Jubileusz- data
Zdzisław Cichocki 90-lecie
Towarzystwa Upiększania Miasta – 06.06.1980 r.
Zdzisław Drewniowski
Zygmunt Felczyński
Henryk Jaskuła
Bolesław Kordas
Czesław Stopiński
Zbigniew Strzelecki
Józefa Czajkowska 100-lecie Towarzystwa Upiększania Miasta – 02.09.1990 r.
Emil Nowina-Czerny
Władysław Dec
Maciej Kozubal
Stanisław Koperski
Jan Lisowski
Konstanty Szafirowicz
Zbigniew Szwarc
Kazimierz Wańczowski
Zbigniew Womaczka
Krystyna Andrzejczyk Jubileusz 110-lecia istnienia Towarzystwa – 16.06.2000 r.
Joanna Bury
Adam Gawlik
Bogusław Gębarowicz
Mariusz Kościelny
Zdzisław Konieczny
Zbigniew Stypułkowski
Igor Trella
Stanisław Dąbrowa 30 rocznica TPPiR
– 05.09.2004 r.
Stanisław Jurek
Jerzy Klepacki
Tadeusz Król
Leon Legeń
Danuta Mikusz
Irena Śliwa
Roman Taworski
Leszek Włodek
Maria Siemaszko 1/2005 „115 –lecie TPPiR”
04.09.2005 r.
Matylda Mikołajczyk 1/2006 IX Zjazd Przemyślan
10.09. 2006 r.
Teresa Bystrzycka 2/2006
Jan Mach 3/2006
Jan Jawornicki 4/2006
Witold Kopański (pośmiertnie) 5/2006
Tadeusz Niemiec 1/2010 120- lecie TPPiR
4 .09. 2010 r.
Poseł na Sejm RP- Piotr Tomański 2/2010
Komenda Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zbiorowa
O. Andrzej Gut 3/2010
Elżbieta Kasprzycka 4/2010
Barbara Lorenz 5/2010
Marian Zasadziński 6/2010
Stanisław Marko 7/2010
Jacek Buczaniewicz 8/2010
Jan Legeń 1/2015 125-lecie TPPiR
5-7 czerwca 2015 r.
Tomasz Zubilewicz 2/2015
Adam Szal 3/2015
Robert Choma 4/2015
Marian Białas 5/2015
Lidia Morawska 6/2015
Renata Nowakowska 7/2015
Ewa Lesniak 8/2015
Maria Niedźwiedź 9/2015
Toczewski Edward 10/2015
Topczewska Anna 11/2015

 

ZMARLI „HONOROWI CZŁONKOWIE”
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PRZEMYŚLA I REGIONU

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data śmierci

Miejsce pochówku

1. Zygmunt Felczyński 12.01.1981 r. Cmentarz Główny
w Przemyślu, kwatera 32, rząd 4, grób 12
2. gen. dyw. Czesław Stopiński 29.06.1992 r. Cmentarz Wojskowy
w Przemyślu, pole 7
4. Zdzisław Drewniowski 26.09.1999 r. Cmentarz Zasański
w Przemyślu, kwatera 27b, rząd 2, grób 1
3. ks. ppłk Władysław Dec 12.11.1999 r. Cmentarz Zasański
w Przemyślu, kwatera 13, rząd 1, grobowiec XX Salezjanów
4. Zbigniew Stypułkowski 18.05.2001 r., Cmentarz Główny
w Przemyślu, kwatera 26, rząd 13, grób 6
5. ppłk w st. sp. Emil Nowina Czerny 25.03.2000 r. Cmentarz Wojskowy
w Przemyślu, kwatera żołnierzy AK, rząd 1
od góry, grób 6 od lewej
6. prof. dr hab. Konstanty Szafirowicz 15.11.2002r. Cmentarz Wojskowy
w Warszawie, kwatera P, rząd 1, grób 18.
7. mjr w st. sp. Maciej Kozubal 2003 r. zmarł we Wrocławiu
w 2003 r. i tam został pochowany
8. Zdzisław Cichocki 16.08.2003 r. został pochowany
w rodzinnej miejscowości Mielec
9. Bogusław Gębarowicz 20.08.2003 r., Cmentarz Zasański
w Przemyślu, pole 8,
rząd 9, grób 4
10. prof. dr hab. inż. Stanisław Koperski 2004 r. zmarł w Krakowie i tam został pochowany
11. Witold Kopański 03.02. 2004 r. zmarł w Tarnowie i tam został pochowany
12. Adam Gawlik 29.11.2005 r. Cmentarz Wojskowy
w Przemyślu, kwatera AK, rząd 1
13. prof. dr.hab. Maciej Zarzycki 8.06.2008r. Centralny Cmentarz Komunalny w Gliwicach, sektor LA7, rząd 8,
grób 24.
14. Albina Joanna Bury 24.06.2008 r. Cmentarzu Zasańskim
w Przemyślu, kwatera 22, rząd 2, grób 12
przy Głównej Alei.
15. Zbigniew Szwarc 6.12.2008 r. Cmentarz- Rakowice
w Krakowie , kwatera LXIV, rząd 22, grób 22.
16. Zenon Zasadny 27.06.2010 Cmentarz Przekonana
w Przemyślu, kwatera 6, rząd 6, grób 8.
17. mjr Leona Legenia „Longinusa” 23. 04.2010 r. Cmentarz Wojskowy
w Przemyślu, kwatera AK-1, rząd 1, grób 1
18. Krystyna Andrzejczyk 21. 09. 2010r. Cmentarz Zasański
w Przemyślu, kwatera 17, rząd 3, grób15.
19. Stanisław Marko 4 .11. 2010r. Cmentarz Główny
w Przemyślu, kwatera 41, rząd 6, grób 6.
20. Jacek Buczaniewicz 30.03 2012 r. Cmentarz Zasański
w Przemyślu, kwatera 7, rząd 1, grób 9.
21. Irena Śliwa 28. 10. 2012r. Cmentarz Zasański
w Przemyślu, kwatera 1, rząd 1, grób 7.
22. Maria Siemaszko 4 .05 2013 r. Cmentarz Główny
w Przemyślu, kwatera 37B, rząd 3.
23. Stanisław Krakowski 29. 11. 2013 r. Cmentarz Główny
w Przemyślu, kwatera 42, rząd 19, grób 13.

 

Prezesi i ich miejsca pochówków

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data śmierci

Miejsce pochówku

1. dr Julian Łużecki
(31 marca 1890)
2. dr Tadeusz Dworski (od 1891r.) 4.07.1891r. Cmentarz Główny
w Przemyślu, kwatera 15, rząd 1, grób 12.
3. dr Julian Łużecki (od 1892)
4. dr Franciszek Doliński
(od 1903r.)
5. dr Józef Dobrzański (od 1912) 31.08.1958r. Cmentarz Główny
w Przemyślu, kwatera 17, rząd 3, grób 8.
6. Kazimierz Brzeziński (od 1919) 17.07.1924r. Cmentarz Główny
w Przemyślu, kwatera 13, rząd 5, grób 11.
7. dr Józef Dobrzański (od 1924 r.) 31.08.1958r. Cmentarz Główny
w Przemyślu, kwatera 17, rząd 3, grób 8.
8. inż. Stefan Wyspiański (od 1935 )
9. Zbigniew Chabasiewicz
(od 1957r.)
09.09.1993r. Cmentarz Główny
w Przemyślu, kwatera 25, rząd 15, grób 9.
10. Tadeusz Jurewicz (1958r. -1972r.) 10.08.1972r. Cmentarz Główny
w Przemyślu, kwatera 26A, rząd 11, grób 2.
11. mgr Anatol Górnicki (p.o. Prezesa)
(od 1972r.)
24.08.1995r. Cmentarz Zasański
w Przemyślu, kwatera 27B, rząd 2, grób 32.
12. inż. arch. Bogusław Gębarowicz
(od 1974 r.)
20.08.2003r. Cmentarz Zasański
w Przemyślu, kwatera 8,
rząd 14, grób 2.
13. mgr Zbigniew Chabasiewicz
(zarządca komisaryczny 1985-1986)
4.07.1891r. Cmentarz Główny
w Przemyślu, kwatera 15, rząd 1, grób 12.
14. dr Bronisław Majgier (od 1986 r.)
15. mgr Kazimierz Nycz (od II 2004)
16. mgr Jerzy Uziembło (od I 2005)
17. mgr Bogusława Pieczyńska
(od 7 VI 2006 – i nadal )