27 lipca 2015 r. – odbiór konserwatorski grobowca Orląt Przemyskich.


27 lipca 2015 r.odbiór konserwatorski grobowca Orląt Przemyskich.

Grobowiec odrestaurowano dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu z funduszy „Kwesty 2014”, oraz Gminy Miejskiej Przemyśl. Ponadto ze środków własnych i Firmy MONTEL Janusz Bator. Towarzystwo zleciło wykonanie odlewu Gwiazdy Przemyśla, który został zamontowany na Grobowcu Orląt.

Model do odlewu wykonał Władysław Korzeniowski, natomiast odlew- Odlewnia Dzwonów im. Jana Felczyńskiego – Waldemara Olszewskiego.

Gwiazda Przemyśla – to odznaka przyznawana uczestnikom walk o zdobycie miasta Przemyśl toczonych od listopada 1918 do maja 1919 podczas wojny polsko-ukraińskiej.
Odznaka została zarejestrowana w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego oraz w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
27 lipca 2015 r. – odbiór konserwatorski nowej płyty granitowej na nagrobku Anny Maczek (matki gen. Stanisława Maczka). Płytę zamontowano staraniem i z funduszy Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu