Jubileusz 125-lecia


5-7 czerwca 2015 r. – podsumowanie Jubileuszu 125-lecia Towarzystwa.

„Czerwcowe Spotkanie w Przemyślu” pod takim hasłem obchodzony był jubileusz 125 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w 25 – lecie polskiej samorządności.

 

Wstępem do tej niecodziennej uroczystości była konferencja naukowa zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Przemyślu pt. „Znaczenie źródeł historycznych z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu dla badań nad dziejami miasta, regionu i państwa”, która rozpoczęła Dyrektor Archiwum mgr Anna Nowak. Wykłady w ramach konferencji prowadzili: dr Anna Krochmal, dr. Jacek krochmal, prof. dr hab. Jerzy Motylewicz, dr hab. Szczepan Kozak, prof. dr hab. Józef Półćwiartek, dr Maciej Dalecki, mgr Elżbieta Laska i mgr Anna Sawicka.

 

Po południu 5 czerwca członkowie i sympatycy Towarzystwa spotkali się w biurze przy ulicy Rynek 5, by przy kawie miło spędzić czas, powspominać i porozmawiać na temat działalności dotychczasowej i planowanej w Towarzystwie.

 

Uroczyste spotkanie jubileuszowe miało miejsce 6 czerwca br. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. Przybyli na nie zaproszeni goście wśród nich Biskup Adam Szal, Posłowie na Sejm: Marek Rząsa i Mieczysław Kasprzak, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Wiceprezydent Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu Anna Nowak, Kapelan Garnizonu Przemyśl ks. kpt. Grzegorz Bechta, Radne Miasta Przemyśla: Małgorzata Gazdowicz i Ewa Sawicka, Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk, Prezes MPEC –Kazimiery Stec, sponsorzy, członkowie i sympatycy Towarzystwa. Liczna grupę zaproszonych gości stanowiły Podkarpackie Krystyny.

 

Uroczystość prowadziła pani prezes Bogusława Pieczyńska. Na wstępie przedstawiła historię Towarzystwa z uwzględnieniem działalności społecznej jego członków oraz wpływie ich na zmiany w mieście i powiecie przemyskim. W dowód uznania, zaangażowanie Minister Kultury przyznał odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które otrzymali: Janusz Cywicki, Beata Kot, Wiktor Dżochowski.

 

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa wyróżniło 11 osób tytułem i odznaką Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Wśród nich jest Marian Białas z Kanady, Lidia Morawska z Australii, B-p Adam Szal (opiekun duchowy Towarzystwa), Prezydent Miasta Przemyśla- Robert Choma, Tomasz Zubilewicz z Warszawy Topczewska Anna i Topczewski Edward z Piaseczna, Jan Legeń z Jawora, Renata Nowakowska- Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, jak również wieloletnie członkinie, które z ogromnym oddaniem pracowały i pracują nadal na rzecz naszego Towarzystwa i miasta Przemyśla: Ewę Leśniak i Marię Niedźwiedź.

 

Po raz pierwszy Walne Zgromadzenie Certyfikatem Dobroczynności uhonorowało trzy przemyskie firmy: Firmę AutoFan Anna i Robert Żero, Biuro Rachunkowe EuroBilans Małgorzata Gazdowicz oraz firmę „Autokasacja” Barbara o Henryk Karnas.

 

Ponadto oficjalnie wręczono 40 osobom i przedstawicielom firm – akty nadające tytuł Członka Wspierającego Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, a 16. członków Towarzystwa uhonorowano statuetkami „Zasłużony dla Towarzystwa”.

 

Podczas uroczystości nagrody otrzymali finaliści Konkursu z wiedzy o samorządzie terytorialnym i regionie. Są mini uczniowie Gimnazjum nr 5 w Przemyślu. Nagrodzoną prezentację multimedialną zaprezentowała uczennica Kinga Wójcik.

 

Po części oficjalnej odbyła się promocja książki: „Samorządność w ponadwiekowym stowarzyszeniu, mieście i powiecie przemyskim”. Została ona wydana w ramach porozumienia pomiędzy Archiwum Państwowym w Przemyślu a Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu przy wsparciu Prezydenta Miasta Przemyśla i Starosty Powiatu Przemyskiego. Kolejnym punktem imprezy było zwiedzanie Zamku Kazimierzowskiego oraz wystawa młodego grafika Tobiasz Drzał pt. „Piktorializm w Podczerwieni na foyer na Zamku Kazimierzowskim. Na zakończenie tej części spotkania wszyscy udali się na ciepły poczęstunek.

 

Wiele atrakcji członków i sympatyków Towarzystwa czekało po południu a to: zwiedzanie krypt Archikatedry Przemyskiej, przemyskiej trasy podziemnej w Rynku oraz wycieczka po fortach Twierdzy Przemyśl. Zakończeniem tak bogatego dnia był wieczorny grill na forcie w Łętowni z przemyską kapelą „Czy się pali czy się wali”. Organizatorem tej wspólnej zabawy był Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

 

Niedziela to ostatni dzień Jubileuszu. Rozpoczął się mszą św. w Archikatedrze Przemyskiej, której przewodniczył JE ks. bp Adam Szal z udziałem kapelana ZHP ks. Stanisława Czenczka i ks. kpt. Grzegorza Bechty, proboszcza Parafii Garnizonowej oraz proboszcza Archikatedry ks. prałata Mieczysława Rusina.

We mszy św. oprócz członków Towarzystwa wzięli liczny udział mieszkańcy Przemyśla, doradca Marszałka Województwa Podkarpackiego Andrzej Ćwierz i Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder. Delegacje dowództwa oraz Poczty sztandarowe służb mundurowych: Strzelców Podhalańskich, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, , Hufca ZHP.

Po mszy św. członkowie Towarzystwa, harcerze w asyście pocztów sztandarowych udali się na Cmentarz Główny przed Grobowiec Orląt Przemyskich. ks. bp Adam Szal dokonał uroczystego poświęcenia odnowionego grobowca, a pani prezes Bogusława Pieczyńska wręczyła Akt przekazania harcerzom Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej.

Oprawę mszy św. oraz uroczystości przy Grobowcu Orląt Przemyskich na Cmentarzu Głównym w Przemyślu uświetniła harcerska orkiestra z Żurawicy pod kierunkiem Jana Łaskarzewskiego. Podniosłym momentem o głębokim walorze patriotycznym było odśpiewanie przez harcerzy „Czarnej Trzynastki” piosenki o Przemyskich Orlętach autorstwa Andrzeja Huka oraz gawęda dr. Grzegorza Szopy.

Uroczystość zakończona została odśpiewaniem Modlitwy harcerskiej.

 

Pani prezes serdecznie wszystkim podziękowała za udział w uroczystości i wyraziła wdzięczność za jej uświetnienie. Trzydniowe obchody jubileuszu 125 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu miały bogaty i ciekawy program. Stały się nie tylko okazją do podsumowania działalności ale także do nakreślenia planów na przyszłość.

 

Zarząd Towarzystwa składa serdeczne podziękowania:

Współorganizatorowm Jubileuszu:

Biskupowi Adamowi Szal
Archiwum Państwowemu w Przemyślu
Urzędowi Miasta Przemyśla
Starostwu Powiatowemu w Przemyslu
Związkowi Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl
KS. KPT. GRZEGORZ BECHTA

SPONSOROM JUBILEUSZU:

FIRMIE AutoMotoFan Anna i Robert Żero
Biuru Rachunkowo- Konsultingowemu Euro Bilans Małgorzata Gazdowicz
FIRMIE „AUTOKASACJA” Barbara i Henryk Karnas
Krzysztofowi  Kogut  „Plasmet”
PWiK SP. Z O.O. W PRZEMYSLU
EMPEC  SP. Z O.O. W PRZEMYSLU
MZK  SP. Z O.O. W PRZEMYSLU
Przemyskiemu Centrum Nauki  i Kultury „Zamek”
Panu Mariuszowi  Zamirskiemu
Zbigniewowi Bednarczyk
Piotrowi  Płatek TESCO
Panu Janowi  ŁASKARZEWSKI
Panu Janowi SEMKÓW
HARCERSKIEJ  ORSKIESTRZE  DĘTEJ Hufca Ziem i Przmyskiej
Wójtowi Gminy Żurawica-KRZYSZTOFOWI   SKŁADOWSKIEMU
Wójtowi Gminy Przemyśl ANDRZEJOWI  HUK
Pani Konserwator   BEACIE KOT
Szefowej Podkarpackich Krystyn –  prof. KRYSTYNIE LEŚNIUK – MOCZUK
Pani Naczelnik Edukacji  ELŻBIECIE TARNAWSKIEJ
PHU „ BONUS” Janusz Ilnglot

oraz mediom:

Dyr.  Januszowi  Kroczek- Telewizja Kablowa TOYA
Kierownictwu Radia ESKA
Redakcji „Życie Podkarpackie”