WITAMY na stronie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

Jednego z najstarszych w Polsce towarzystw, które w swojej historii występowało pod dwiema nazwami:

  • od 1890 r. – Towarzystwo Upiększania Miasta

  • od 1974 r. i nadal – Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu


Celem działalności społecznej członków Towarzystwa, od powstania po dzień dzisiejszy jest upiększanie i promocja miasta Przemyśla oraz Ziemi Przemyskiej poprzez wspieranie konserwacji istniejących zabytków architektonicznych i historycznych, nekropolii, miejsc pamięci narodowej oraz wybitnych osobowości naszego miasta i regionu.

Misją Towarzystwa jest integracja mieszkańców oraz sympatyków Przemyśla i regionu, mieszkających poza granicami Ziemi Przemyskiej, pogłębianie wiedzy o historii, dniu dzisiejszym i perspektywach jej rozwoju.

„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby „kochać” jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którym są ziemie, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa” – Bolesław Prus