Organy TPPiR


Zarząd Towarzystwa TPPiR:

(kadencja 2018 – 2020) Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze 2.03.2018 r.

Prezydium zarządu:

1                    Prezes – Bogusława Pieczyńska

HAMRYSZCZAK 2             Wiceprezes – Beata Hamryszczak

KREWKO 2            Sekretarz – Anna Krewko

5                Skarbnik – Maria Gawlik

Członkowie zarządu:

BATOR1      Janusz Bator

6               Marek Chodań
7
               Zbigniew Gnus

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca              – Danuta Zbieg

Z-ca przewodniczącego  – Teresa Osiewicz

Sekretarz Komisji           – Joanna Orłoś