Organy TPPiR


Zarząd Towarzystwa TPPiR:

(kadencja 2018 – 2020) Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze 2.03.2018 r.

Prezydium zarządu:

1             Prezes – Bogusława Pieczyńska

HAMRYSZCZAK 2              Wiceprezes – Beata Hamryszczak        

Joanna Majewska              Sekretarz – Joanna Majewska           

Gawlik Maria              Skarbnik – Maria Gawlik

Członkowie zarządu:

BATOR1              Janusz Bator

6               Marek Chodań
7               Zbigniew Gnus

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca              – Danuta Zbieg

Z-ca przewodniczącego  – Teresa Osiewicz

Sekretarz Komisji           – Joanna Orłoś