Organy TPPiR


Zarząd:

Prezydium zarządu:

1     Prezes – Bogusława Pieczyńska

HAMRYSZCZAK 2    Wiceprezes – Beata Hamryszczak

3     Wiceprezes – Marian Hnatyk

4     Sekretarz – Wiesława Radochońska

5     Skarbnik – Maria Gawlik

 

Członkowie zarządu:

6     Marek Chodań

7     Zbigniew Gnus

KREWKO 2    Anna Krewko

FUKS-2     Maria Fuks

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Janina Kryńska – Jasina

członkowie:

  •  Krystyna Woińska
  •  Bronisława Kozioł