O nas


Witamy na stronie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Jednego z najstarszych w Polsce towarzystw, które w swojej historii występowało pod dwiema nazwami:

 • od 1890 r. – Towarzystwo Upiększania Miasta
 • od 1974 r. i nadal – Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu

 

Od 6 stycznia 2005 r. Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego, a od 2010 r. – sztandar, który uczestniczy we wszystkich uroczystościach państwowych i miejskich oraz uroczystościach, spotkaniach i pogrzebach naszych członków.

Celem działalności społecznej członków Towarzystwa, od powstania po dzień dzisiejszy jest upiększanie i promocja miasta Przemyśla oraz Ziemi Przemyskiej poprzez wspieranie konserwacji istniejących zabytków architektonicznych i historycznych, nekropolii, miejsc pamięci narodowej oraz wybitnych osobowości naszego miasta i regionu.

 

Misją Towarzystwa jest integracja mieszkańców oraz sympatyków Przemyśla i regionu, mieszkających poza granicami Ziemi Przemyskiej, pogłębianie wiedzy o historii, dniu dzisiejszym i perspektywach jej rozwoju. W ramach swoich zadań statutowych Towarzystwo prowadzi dwie sekcje: Komitet Ochrony Starych Cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej oraz Przemyskie Centrum Wolontariatu. Ponadto prowadzi aktywną działalność rehabilitacyjno – rekreacyjno – krajoznawczą, profilaktyki prozdrowotnej i ekologicznej oraz edukacyjnej dla swoich członków oraz sympatyków.
 

W trakcie realizacji rocznych planów Towarzystwo współpracuje z:

 • Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków

 • Prezydentem Miasta Przemyśla

 • Starostą Powiatu Przemyskiego

 • Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 • Wydziałem Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 • Wydziałem Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 • Archiwum Państwowym w Przemyślu

 • Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej

 • Hufcem Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich

 • Centrum Kulturalnym w Przemyślu

 • Centrum Kultury i Nauki „Zamek” w Przemyślu

 • Przemyskim Konwentem Społeczno- Gospodarczym

 • Przemyskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka

 • Spółkami miejskimi: PWiK, PGK i MZK

 • Komendą Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

 • Zakładami Karnymi w Przemyślu i Medyce.

 

Ponadto Towarzystwo współpracuje z dyrekcją, nauczycielami i uczniami przemyskich szkół średnich:

 • I i II Liceum Ogólnokształcącego,

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 i nr 2

 • Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących

 • Zespołu Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych

 • Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 i Nr 3 w Przemyślu

 
Mottem działalności społecznej członków Towarzystwa są słowa Bolesława Prusa:

„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby „kochać” jakąś
idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którym są ziemie, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”.

Prezes Zarządu- Bogusława Pieczyńska