Historia Towarzystwa


 • 31 marca 1890 r. utworzenie Towarzystwa dla Upiększania Miasta (dr Julian Łużecki, Wilhelm Fritscher, dr Salomon Ehrlich, dr Tadeusz Dworski)
 • Lipiec 1949 nieudana próba reaktywowania TUM i utworzenia Towarzystwa Miłośników Przemyśla po II wojnie światowej. (Jan Wojciechowski)
 • 20 marca 1957 udane przywrócenie do życia Towarzystwa Upiększania Miasta Przemyśla oraz uchwalenie nowego Statutu. (Zbigniew Chabasiewicz)
 • 1959   zmiana celów i zadań statutowych Towarzystwa. (Tadeusz Jurewicz )
 • 9 czerwca 1974 zmiana nazwy stowarzyszenia na Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz uchwalenie nowego Statutu (Bogusław Gębarowicz)
 • 25-27.X. 1975   I Zjazd Przemyślan zorganizowany przez Towarzystwo we współpracy z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (Antoni Kunusz i Bogusław Gębarowicz)
 • 6-8 czerwca 1980 II Zjazd Przemyślan . 90 lecie Towarzystwa. Uchwalenie nowego Statutu. Próba legalizacji Oddziałów i kół zamiejscowych. Najliczniejszy w historii zjazd Przemyślaków z kraju i zagranicy. Hala sportowa WOSiR. Pierwsze nadania godności Członka Honorowego. Wprowadzenie nowej odznaki. Nadanie medalu pamiątkowego. (Bogusław Gębarowicz)
 • 1981 Utworzenie Klubu Obrońców Przemyśla jako sekcji Towarzystwa o dużej autonomii. (Augustyn Wojtowicz)
 • 1985 –1986 zarząd komisaryczny Towarzystwa po kontroli NIK. (Zbigniew Chabasiewicz)
 • 1986 Utworzenie Klubu Byłych Żołnierzy Garnizonu Przemyśl i Członków Ich Rodzin (Maciej Kozubal)
 • 1986     Uchwalenie nowego statutu. Legalizacja Oddziałów zamiejscowych. Koniec zarządu komisarycznego. (Bronisław Majgier)
 • 3 listopada 1990 r. – 100 lecie Towarzystwa. Zmiana statutu – przyjęcie tekstu jednolitego. Drugie nadania godności Członka Honorowego. (Bronisław Majgier)
 • 2000    – III Zjazd Przemyślan (110 lecie). Trzecie nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa. Wydanie barwnej samoprzylepnej plakietki z symbolem
 • 2004 – Nowa siedziba Towarzystwa, ul. Rynek 5 (Kazimierz Nycz)
 • 2005 –   TPPiR – stowarzyszeniem pożytku publicznego. VIII   Zjazd Przemyślan i XXII Zjazd Klubu Obrońców Przemyśla 115 lecie Towarzystwa. Uchwalenie nowego statutu (Jerzy Uziembło)
 • 10.09. 2006 r. – odsłonięcie tablicy, upamiętniającej pobyt gen. W. Andersa  w Przemyślu (Bogusława Pieczyńska)
 • 2006/7 – Nowa edycja Plebiscytu „Przemyślanin Roku” . 3 maja 2007 r. uroczyste wręczenie statuetki (projekt Roman Taworski) (Bogusława Pieczyńska)