Projekty


logoProjekty-1024x308

14.04.2014 r. – POKONKURSOWA WYSTAWA „San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy”

W dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 odbyło się kolejne otwarcie wystawy pokonkursowej w ramach Projektu „San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy”, finansowanego z funduszy szwajcarskich, a realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Tym razem wystawę zorganizowano, dzięki uprzejmości Pani Kierownik GOKSiT oraz przy wsparciu Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

W trakcie inauguracji wystawy Dyrektor Gimnazjum – Monika Bodnar podkreśliła, jak ważne w realizacji Projektu miała doskonałą współpraca Dyrekcji Gimnazjum z Zarządem Towarzystwa, natomiast Prezes Towarzystwa – Bogusława Pieczyńska i Kierownik Projektu – Agnieszka Rzepka omówiły przebieg i elementy trwałości Projektu oraz wręczyły dyplomy uczniom Publicznego Gimnazjum w Birczy, a także podziękowały za zaangażowanie uczniów w projekt, wspaniałą współpracę i możliwość zorganizowania tej podsumowującej wystawy. Obecni na wystawie goście, a szczególnie członkowie Rady Rodziców podkreślali wysoki poziom zaprezentowanych na wystawie zdjęć oraz oryginalność spojrzenia młodzieży gimnazjalnej na Twierdzę Przemyśl i rzekę San.

Impreza zakończyła się wspólną degustacją ogromnego tortu z tytułem Projektu, logiem Towarzystwa i funduszy szwajcarskich. Kolejna wystawa odbędzie się w dniu 29 kwietnia godz. 11.00 w Publicznym Gimnazjum w Krzywczy.

 

 

7.04.2014 r. – POKONKURSOWA WYSTAWA „San i Twierdza Przemyśl- jakiej nie znamy”

W dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej w ramach Projektu „San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy”, finansowanego z funduszy szwajcarskich, a realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Dzięki uprzejmości Dyrektor Centrum Kultury i Nauki „Zamek” w Przemyślu – Pani Renaty Nowakowskiej wystawę zorganizowano w Piwnicy Artystycznej, Rynek 1 w Przemyślu.

W trakcie inauguracji wystawy Prezes Towarzystwa – Bogusława Pieczyńska i Kierownik Projektu – Agnieszka Rzepka wręczyły dyplomy i nagrody rzeczowe (tablety i ebooki) zwycięzcom konkursów – uczniom Publicznego Gimnazjum w Birczy, Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu oraz Publicznego Gimnazjum w Krzywczy. Natomiast, wyróżnionym w konkursach uczniom, w imieniu Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – Pan Jacek Błoński wręczył albumy o historii Muzeum.

Panie podziękowały również Dyrektorom szkół za zaangażowanie uczniów w projekt, a także nauczycielom – opiekunom młodzieży uczestniczącej warsztatach, jak i w konkursie fotograficznym i literackim. Poziom zaprezentowanych na wystawie zdjęć wzbudzał wśród oglądających nieukrywany zachwyt oraz potwierdzał oryginalność spojrzenia młodzieży gimnazjalnej na Twierdzę Przemyśl i rzekę San. Impreza zakończyła się wspólną degustacją ogromnego tortu z tytułem Projektu, logiem Towarzystwa i funduszy szwajcarskich.

Wystawa czynna była do 14 kwietnia 2014 r. i została przeniesiona do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Birczy, gdzie można ją obejrzeć do dnia 22 kwietnia 2014 r.

 

 

W dniu 10 marca 2014 r. Komisje konkursowe oceniły prace w ramach Projektu „San i Twierdza Przemyśl- jakiej nie znamy”.

WYNIKI:

1) KONKURS FOTOGRAFICZNY

Komisja w składzie:

  • Grażyna Niezgoda – artysta fotografik, krytyk sztuki
  • Janusz Kroczek – fotograf, kamerzysta, pasjonat , dyrektor TV TOYA
  • Agnieszka Rzepka – Koordynator Projektu

Przyznała następujące miejsca i wyróżnienia w Konkursie Fotograficznym:

I miejsce – Gabriela Wojdylak – Publiczne Gimnazjum w Birczy
II miejsce – Maciej Choma – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
II miejsce – Wiktoria Kaszelny – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
III miejsce – Ewa Solska – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu

Wyróżnienia:

Gabriel Górski – Publiczne Gimnazjum w Krzywczy
Szymon Kuchciński i Jakub Ossoliński – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
Katarzyna Drabczyńska – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
Katarzyna Kicman, Grzegorz Tomaka – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu

Wyróżnienia za FOTOGRAFIĘ ARCHIWALNĄ:

Ewelina Stach – Publiczne Gimnazjum w Birczy
Aleksandra Lewiarz – Publiczne Gimnazjum w Krzywczy

Oprócz nagrodzonych i wyróżnionych prac – Jury wybrało jeszcze 13 zdjęć do prezentacji na wystawie— jednak listę tych osób podamy w późniejszym czasie, gdyż uzależnione to jest od jakości powiększonych prac fotograficznych.

2) KONKURS LITERACKI

Komisja w składzie:

Katarzyna Trojanowska – etnograf, pracownik Muzeum Ziemi Przemyskiej
Ryszarda Froń – Żurawska- polonista, pasjonat, amator rękodzielnik
Agnieszka Rzepka – Koordynator Projektu Przyznała następujące miejsca i wyróżnienia w Konkursie Literackim:

I miejsce – Arleta Łysik – „Mój dziadek był …flisakiem „ – Publiczne Gimnazjum w Krzywczy
II miejsce – Patrycja Kruk –„Jak to dawniej w Hucie Brzuskiej Wigilia wyglądała” – Publiczne Gimnazjum w Birczy
Michał Mielnikiewicz – „Nasz obrońca San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy” – Publiczne Gimnazjum w Birczy

Wyróżnienia:

Alina Rodzeń – „Ukryta w ciszy wieś Zalesie – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyśl
Aleksandra Rutkowska – „Wesele Majdańskiej” – Publiczne Gimnazjum w Birczy

INFORMUJEMY:

W następnym tygodniu zostanie przesłana do szkół informacja pisemna dot. wyników konkursów- pocztą tradycyjną
Otwarcie wystawy prac nastąpi w dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w Piwnicy Artystycznej Centrum nauki i Kultury „Zamek”- Rynek 1 w Przemyślu. Na otwarcie wystawy zapraszamy wszystkich uczestników konkursów wraz z opiekunami.

O terminie promocji publikacji książkowej podsumowującej Projekt – szkoły zostaną poinformowane poprzez przesłane oddzielnie zaproszenia.

Koordynator projektu – Agnieszka Rzepka
Kolejne spotkanie warsztatowe z uczniami:

  1. Gimnazjum Absolwentów I LO – na dzień 16.01.2014 godz. 11.50
  2. Publicznego Gimnazjum w Krzywczy – na dzień 17.01.2014 r.godz. 9.00
  3. Publicznego Gimnazjum w Birczy – na dzień 11.02.2014 godz. 8.00

 

W dniu 10 stycznia 2014 r.

Odbyły się kolejne warsztaty literacko-historyczno-regionalne i fotograficzne, w których uczestniczyła młodzież zakwalifikowanych do projektu Gimnazjów. W trakcie warsztatów literacko – historycznych wskazano techniki pozyskiwania informacji od ludzi starszych, przeprowadzania wywiadów, wspomnień, poszukiwania źródeł o historii regionu, zbieranie informacji o tradycjach, legendach, zwyczajach sposobach ich redagowania.

Z kolei w ramach warsztatów fotograficznych przekazano wiedzę na zakresu budowy aparatu fotograficznego, podstaw prawidłowego wykonywania i obróbki zdjęć fotografii cyfrowej.

 

 

W dniu 1 grudnia 2013.

Komisja Rekrutacyjna Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu: Kierownikiem Projektu, Prezes Zarządu oraz Trener warsztatów fotograficznych dokonała weryfikacji zgłoszonych gimnazjów i zakwalifikowała do uczestnictwa w projekcie młodzież:

  • Publicznego Gimnazjum w Krzywczy (opiekunowie młodzieży: mgr Janina Szymańska, mgr Piotr Haszczyn)
  • Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy (opiekunowie: mgr Monika Bodnar, mgr Alicja Karbowniszyn)
  • Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu (opiekun młodzieży- mgr Małgorzata Fil)

 

6 grudnia 2013 r.

odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno – warsztatowe trenerów z młodzieżą i nauczycielami – opiekunami z w/w gimnazjów.

 

Protokół z wyboru ofert złożonych w zapytaniu ofertowym nr 1/2014

Zapytanie ofertowe nr 01/2014

projekty-logo1

Projekt

projekty-logo2-1