Przemyskie Centrum Wolontariatu


Przemyskie Centrum Wolontariatu (PCW) powstało z inicjatywy Zarządu jako sekcja Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w styczniu 2010 r.

Przemyskie Centrum Wolontariatu rekrutuje wolontariuszy z młodzieży przemyskich szkół średnich, integruje członków wielu organizacji pozarządowych, organizuje akcje i realizuje projekty, z których jednym z najistotniejszych jest działalność wychowawczo-opiekuńcza, ekologiczna oraz edukacyjna i charytatywna.

 

Od początku działalności pozyskaliśmy ok. 480 wolontariuszy w wieku
od 16 do 65 lat. W ciągu tych lat zorganizowaliśmy:

 • dwukrotnie szkolenie w ramach Przemyskiej Akademii Wolontariatu;

 • odmalowaliśmy i co roku wyposażamy w zabawki świetlicę – pokoik zabaw
  dla dzieci na Oddziale Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala
  na Monte Cassino w Przemyślu;

 • wolontariat wychowawczo-opiekuńczy na Oddziale Chorób Dziecięcych
  oraz na Oddziale Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu;

 • systematycznie co roku, w dniu 21 marca organizujemy całodniową edukacyjną Akcję –Happening „Zamieniamy plastiki, szkło i elektrośmieci na witaminy dla młodzieży i dzieci”;

 • systematycznie co roku organizujemy Dzień Dziecka i Mikołajki na Oddziale Chorób Dziecięcych w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu,

 • zbierając nakrętki – pomagamy wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 w Przemyślu w pozyskaniu sponsorowanych wózków inwalidzkich;

 • uczestniczyliśmy dwukrotnie w Akcji ”Szlachetna paczka”;

 • wolontariat korepetycyjny z języka angielskiego oraz matematyki
  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Przemyślu;

 • uczestniczyliśmy w organizacji Dni Patrona Przemyśla – „Wincentiada 2012”

 • od 2013 r. organizujemy PIKNIK INTEGRACYJNY z młodzieżą
  niepełno-sprawną i jej opiekunami, na Zniesieniu w Przemyślu;

 • co roku uczestniczymy w kwestowaniu na rzecz przemyskich, zabytkowych nekropolii;

 • odpowiedzieliśmy na kilka prywatnych zgłoszeń o pomoc.

 

Ideę wolontariatu szerzymy poprzez spotkania z licealistami, młodzieży szkół wyższych i członkami naszego Towarzystwa w trakcie, których prezentujemy dotychczasowe osiągnięcia i dzielimy się zdobytym doświadczeniem.

Pragniemy, aby :

 • każdy członek społeczności wolontariuszy znał przysługujące mu prawa, świadomie przyjmował i konsekwentnie wypełniał swoje obowiązki, dlatego systematycznie organizujemy szkolenia.

 • działalność PCW zachęcała do uważniejszego przyglądania się otaczającej nas rzeczywistości i dostrzeżenia tkwiącego w niej pozytywnego potencjału.

 

Przemyskie Centrum Wolontariatu zajmuje się promowaniem idei wolontariatu i zachęcaniem młodzieży do podejmowania wspólnych międzypokoleniowych inicjatyw.

Działalność PCW w bezpośredni i systematyczny sposób wpływa na rozwijanie umiejętności organizacji młodzieżowych w zakresie działalności wolontariackiej oraz na pokonywanie uprzedzeń i łamanie stereotypów, panujących w naszych środowiskach na temat pracy społecznej.

Przyda nam się każda para rąk, więc jeśli lubisz:

 • układać dokumenty w sekretariacie,

 • pisać teksty lub tłumaczyć teksty,

 • tworzyć i prowadzić strony internetowe,

 • pisać wnioski i projekty,

 • organizować spotkania, wycieczki, ogniska,

 • przewodniczyć grupie,

 • pomagać ludziom starszym, dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym,

 • grasz na jakimś instrumencie, śpiewasz,

 • uczyć innych, czyli udzielać korepetycji

to z pewnością nam się przydasz !
 

Zgłoś się i wypełnij Deklarację Wolontariusza

i wyślij na skrzynkę e-mailową Towarzystwa lub przynieś osobiście!

 

Wszystkie otrzymane dane są tylko do użytku wewnętrznego PCW i będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów związanych z wolontariatem.

 

To wszystko! Dziękujemy!
Koordynator PCW- Prezes Zarządu TPPiR
Bogusława Pieczyńska