1 września 2016r. – PIKNIK Integracyjny członków stowarzyszenia z młodzieżą niepełnosprawną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Przemyślu.


21 września 2016r.- po raz piąty Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu zorganizowało PIKNIK Integracyjny członków stowarzyszenia z młodzieżą niepełnosprawną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Przemyślu.

Tym razem, dzięki uprzejmości, gościnności i hojności Państwa Kieryków pożegnanie lata zorganizowano w Villi Bolestraszyce.

Dziękujemy za pomoc w organizacji tegoż spotkania Przemyskiemu Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej „X DOK” oraz wszystkim zaangażowanym członkom naszego Towarzystwa.

A w jesiennym prezencie w dniu 29 września br. przekazujemy do świetlicy internatu Specjalnego Ośrodka 40 calowy TELEWIZOR oraz ODTWARZACZ DVD .

Zarząd Towarzystwa dziękuje również sponsorom:

– Pani Prezes PWiK sp. z o.o. w Przemyślu- Pani Małgorzacie Ossowskiej,

– Radnej Miasta Przemyśla – Pani Małgorzacie Gazdowicz,

– Państwo Halinie i Wacławowi Kasyan,

– Pani Beacie Hamryszczak,

– Państwu Ryszardzie i Zbigniewowi Gnus,

– Radnemu Miasta Przemyśla- Panu Eugeniuszowi Strzałkowskiemu,

– Radnej Miasta Przemyśla- Pani Ewie Sawickiej,

oraz licznej grupie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

DZIĘKUJEMY !