FINAŁ Zbiórki publicznej KWESTY 2018


Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu – organizator „Kwesty 2018” przed przemyskimi cmentarzami  1- 2 XI 2018 roku  informuje, że dzięki aktywnemu udziałowi 227 wolontariuszy zebrano do puszek kwestarskich na ratowanie przemyskich nekropolii kwotę: 28 110,75 zł 

Znaczący udział w kwestowaniu miała młodzież i nauczyciele przemyskich szkół średnich, którzy już w połowie października br. zadeklarowali swój akces w tej zbiórce publicznej.

W tegorocznej kweście pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy brali udział:

 • PREZYDENT i WICEPREZYDENT Miasta Przemyśla,
 • POSŁOWIE RP, RADNI RADY MIEJSKIEJ, ARTYŚCI, DZIENNIKARZE, PRACOWNICY URZĘDÓW I  INSTYTUCJI KULTURY;
 • MŁODZIEŻ I NAUCZYCIELE SZKÓŁ:

        – I Liceum Ogólnokształcącego,

        – Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2009 w Przemyślu (II LO)

        – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i nr 2,

        – Zespołu Szkół Usługowo- Hotelarskich i Gastronomicznych,

        – Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących,

 • członkowie STOWARZYSZEŃ:

       – Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu,

       – Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka,

       – Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas,

       – Towarzystwa Przyjaciół Nauk;

       – Towarzystwa Muzycznego,

      – Przemyskiego Klubu Fajki,

      – Przemyskiej Biblioteki Publicznej,

      – Związku Ukraińców w Polsce O/Przemyśl,

 • harcerze Hufca Ziemi Przemyskiej  ZHP im. Orląt Przemyskich
 • pracownicy i wolontariusze MDK Przemyśl,
 • członkowie FUNDACJI „jeżyk”;
 • dyrekcja Podkarpackiego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego;
 • osoby indywidualne.

          Szczególne ukłony składa Zarząd Towarzystwa w kierunku mieszkańców miasta Przemyśla
i odwiedzających przemyskie cmentarze – Przemyślan – przybyłych z różnych krańców Polski i zza jej granicy– za hojność i zaufanie w stosunku do organizatorów kwesty i tym samym realizatorów prac.     

 Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu było również organizatorem Kwesty na Cmentarzach
w Gminie Krzywcza, Bircza i Żurawica
Kwestowali Wójtowie, Radni Gmin, sołtysi, Ochotnicza Straż Pożarna, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie zespołów szkół.

 • 1 XI 2018 – przed Cmentarzem Komunalnym w Krzywczy – 4 059,00 zł
 • 1 XI 2018 – przed Cmentarzem Komunalnym w Żurawicy- 3 661,39 zł
 • 1 XI 2018  -przed Cmentarzami Komunalnymi w Birczy–  3 336,99 zł

        Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom i kwestującym wolontariuszom za pomoc w ratowaniu przemyskich cmentarzy
i starego część Cmentarza w Żurawicy, Krzywczy, Birczy.

Zapewniamy, że wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na konserwację wybranych zabytkowych nagrobków oraz nagrobków zmarłych bezpotomnie mieszkańców danej miejscowości.

 

Dziękujemy Komitetowi organizacyjnemu Kwesty oraz Komisjom,  powołanym do rozliczenia kwesty za poświecony czas i profesjonalizm.

                               Prezes Zarządu Bogusława Pieczyńska