26 września 2015 r. – uroczysta msza święta oraz poświęcenie i przekazanie pod opiekę uczniów Szkoły Podstawowej w Łętowni grobowca por. Andrzeja hr. Potockiego


26 września 2015 r. – Uroczyste poświęcenie i przekazanie pod opiekę uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łętowni odremontowanego staraniem Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu grobowca por. Andrzeja hr. Potockiego.

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną w Kościele w Łętowni pod przewodnictwem ks. kapelan Garnizonu Przemyśl kpt. Grzegorza Bechty (koncelebra: Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu- ks. Marek Wojnarowski, ks. Robert Grela – Proboszcz Parafii Kuńkowce oraz proboszcz emeryt z Turowa ks.Bronisław Giersz).

Następnie zgromadzeni na uroczystości przeszli procesyjnie na Cmentarz Komunalny w Łętowni, gdzie nastąpiłouroczyste poświęcenie grobowca por. Andrzeja   hr.   Potockiego i przekazanie przez Prezes Zarządu Towarzystwa Bogusławę Pieczyńską pod opiekę Dyrekcji, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Łętowni. Na zakończenie uroczystości zorganizowano poczęstunek dla wszystkich uczestników w Szkole Podstawowej w Łętowni.

Por. Andrzej hr. Potocki – właściciel dóbr Miedzyrzecu Podlaskim był porucznikiem rezerwy 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, adiutantem gen. Władysława Sikorskiego i uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 r. 27 września 1939 r. został zamordowany i pogrzebany przez Ukraińców w przysiółku k/ Lipowca i Nahaczowa (pod Wielkimi Oczami), a w 1942 roku ekshumowany i pochowany przez Leona Sapiehę i jego siostry w Łętowni k. Przemyśla.

Tragedia polskiego oficera zasługiwała na upamiętnienie miejsca jego ostatniego pochówku, stąd Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu w 2014 r. zorganizowało wspólnie z Gminą Przemyśl we wsi Łętownia zbiórkę publiczną „Kwesta 2014”.

W 2015 r. Towarzystwo nawiązało kontakt z potomkami Andrzeja Potockiego (mieszkającymi we Francji) i pozyskało znaczne fundusze na nowy nagrobek, jego otoczenie oraz pamiątkową tablicę informacyjną.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, i tak:

 • Władysławowi, Teresie i Julicie Potockiej (wnukowi zmarłego z żoną i córką przybyłym z Francji),
 • Mariannie Koczkodaj z synem Andrzejem z Turowa k. Miedzyrzeca Podlaskiego,
 • Grzegorzowi Łubikowi – Z-cy Burmistrza i  radnym miasta Międzyrzeca Podlaskiego wraz Zawadki z Pocztem Sztandarowym, 
 • Zarządowi OSP „Stołpno” z Międzyrzeca Podlaskiego wraz z Pocztem Sztandarowym, 
 • Pocztowi Sztandarowemu i kapelanowi Garnizonu Przemyśl ks. kpt. Grzegorzowi Bechcie,
 • Andrzejowi Huk – Wójtowi i radnym oraz pracownikom Gminy Przemyśl,
 • Annie Nowak – Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Przemyślu,
 • ks. Robertowi Grela – Proboszczowi Parafii w Kuńkowcach,
 • Wojciechowi Kiełtyce – Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji wraz delegacją funkcjonariuszy,
 • Delegacji Komendy Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP w Przemyślu,
 • Pocztowi Sztandarowemu, Dyrektorowi, nauczycielom i Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Łętowni,
 • Pocztowi Sztandarowemu i Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Ostrowie,
 • Pocztowi Sztandarowemu i Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Hermanowicach,
 • Andrzejowi Repichowi – Radnemu Rady Gminy Przemyśl (wieś Łętownia),
 • Sołtysowi i licznie przybyłym mieszkańcom wsi Łętownia,
 • Pocztowi Sztandarowemu i delegacji członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

 

W imieniu Zarządu Towarzystwa – Prezes Bogusława Pieczyńska