Wolontariat dla dziedzictwa 2016


 11 października  2016 roku – Konferencja podsumowującą Zadanie „Obóz dzienny pt. Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolontariuszy” w siedzibie Archiwum Panstwowego w Przemyślu.

W dniu 11 października 2016 r., w siedzibie Archiwum Państwowego w Przemyślu odbyła się konferencja podsumowująca obóz dzienny dla wolontariuszy pt. „Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolontariuszy”. Otwarcia konferencji dokonała Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu Pani Anna Nowak. W dalszej kolejności głos zabrała Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu Pani Bogusława Pieczyńska, która podsumowała realizowany projekt, przypominając o jego celach, wskazując na osiągnięte efekty oraz wyciągnięte wnioski na przyszłość, przy realizacji podobnych zadań.

Podczas konferencji swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli w tym dniu goście m.in. Wiceprezydent Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak, Radne Rady Miejskiej w Przemyślu Pani Małgorzata Gazdowicz i Pani Ewa Sawicka, Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu Pani Irena Zając i Aleksander Busz, Prokurent Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu Pan Ryszard Siniewicz, Miejski Konserwator Zabytków UM w Przemyślu- Pani Małgorzata Gazdowicz, Wójt Gminy Żurawica- Pan Krzysztof Składowski, młodzież, wolontariusze trwającego w dniach 11-17 lipca 2016 r. obozu dziennego oraz licznie przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu .

Punkt kulminacyjny konferencji stanowiło przekazanie (na pendrajwach, kartach pamięci) zebranej oraz opracowanej w trakcie trwania projektu dokumentacji fotograficzno- historycznej oraz ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie zasłużonych nagród i wyróżnień  wolontariuszom. Decyzją komisji konkursowej I miejsce zajął Dawid Czubak, II Dominika Wilczak, III Aleksandra Żyła, IV Dominika Krewko, V- Justyna Pasierskai Dawid Mliczek. Przyznano także cztery wyróżnienia: Joanna Lemczyk, Lidia Stadnik, Martyna Feduniewicz, Nicola Jarosz. Gratulacje należą się jednak wszystkim wolontariuszom biorącym udział w tym cennym doświadczeniu.

Wszystkim uczestnikom konferencji przekazano katalogi wystawy.

Realizowany  przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu projekt przy w współpracy z Archiwum Państwowym w Przemyślu, a  dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu „Wolontariat dla Dziedzictwa 2016” przyczynił się do upowszechnienia w społeczności potrzeby dbałości o zabytki dziedzictwa narodowego, którego szczególnym elementem są właśnie zabytkowe nekropolie.


capture
27 sierpnia 2016 r. w ramach drugiego dnia WINCENTIADY, przed przemyskim Urzędem Miasta, uroczystego otwarcia wystawy plenerowej pt. „Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolontariuszy” przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu w ramach Projektu

„WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA 2016”,
a dofinansowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa dokonali: Wiceprezydent Miasta Przemyśla – Pan Janusz Hamryszczak, Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu – Pani Anna Nowak oraz Prezes Towarzystwa – Pani Bogusława Pieczyńska.
W trakcie uroczystości wręczono dyplomy i wyróżnienia wolontariuszom oraz podziekowania partnerom projektu
Archiwum Państwowemu w Przemyślu, Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Prezydentowi Miasta Przemyśla
Prezes Towarzystwa szczególne słowa podziękowania skierowała do sponsorów ,tj. Prezesów Zarządu: Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu sp. z o.o. i Przemyskiej Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przemyślu, Radnej Miasta Przemyśla Małgorzaty Gazdowicz, Pani Renaty Nowakowskiej -Dyrektor Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Prezesa Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- Pana Marka Osiadacza, Dyrektora Centrum Budownictwa i Ogrodnictwa EREM- Pana Grzegorza Musz,
Redaktora Naczelnego Tygodnika Życie Podkarpackie-Pana Artura Wilguckiego, Dyrektora Podkarpackiego Banku Spółdzielczego O/Przemyśl oraz członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Informujemy, że wystawa jest czynna do 9 września 2016 r.- zapraszamy do jej odwiedzenia!

ZAPRASZAMY również na Konferencję w dniu 11 października 2016 r. o godz. 11.00, która będzie podsumowaniem PROJEKTU. Wręczone zostaną wówczas wolontariuszom nagrody specjalne
a uczestnikom konferencji – katalogi wystawy.​

plakat

27 lipca 2016spotkanie Komisji Konkursowej, w składzie: Anna Nowak- przewodnicząca Komisji, członkowie Komisji: Grażyna Niezgoda – artysta fotografik, Marian Hnatyk – Wiceprezes Zarządu TPPiR, Anna Krewko – członek Zarzadu TPPiR, Bogusława Pieczyńska – bPrezes zarządu i Koordynator Zadania.
         
Wyniki konkursu prac fotograficznych wolontariuszy obozu dziennego zostaną ogłoszone dniu 27 sierpnia 2016 r. (sobota) o godz. 16.00 w ramach WINCENTIADY, w trakcie wystawy plenerowej prac pt. „Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolontariuszy” (przed przemyskim Magistratem na Rynku).
plakat A2qr

Zapraszamy wszystkich uczestników obozu oraz ich rodziny, przyjaciół oraz sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

PRZYPOMINAMY:

Wystawa oraz jej katalog będą wykonane i dofinansowane w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa- Wolontariat dla dziedzictwa 2016″

Dziękujemy sponsorom, dzięki którym możliwa była realizacja Projektu – Prezydentowi Miasta Przemyśla, Zakładowi Usług Komunalnych w Przemyślu sp.
z o.o., Przemyskiej Gospodarce Komunalnej sp. z o.o., w Przemyślu, Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu O/Przemyśl, Radnej Miasta Przemyśla Małgorzacie Gazdowicz oraz członkom i sympatykom Towarzystwa.

 


NID-logotyp-oddzial-WARSZAWA

logo wolontariat

OBÓZ DZIENNY WOLONTARIUSZY „Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolontariuszy”

 

 

1. Dzień pierwszy – 11.07.2016 – PONIEDZIAŁEK

Godz. 9.00 – 11.00 – Spotkanie z koordynatorem projektu – informacja o projekcie, podział wolontariuszy na dwie grupy, przydział opiekunów dla grup, instruktaż BHP, przekazanie i omówienie formularzy kart opisu grobów

Godz. 11.00 – 16.00 – zajęcia warsztatowe z konserwatorem zabytków z zakresu wiedzy o zabytkach cmentarzy ich ochronie i znaczeniu jako pomnikach dziedzictwa narodowego, przygotowujące wolontariuszy do realizacji zadania –sala Archiwum Państwowego w Przemyślu

2. Dzień drugi – 12.07.2016r. (WTOREK)

Godz. 9.00 – 13.00 – warsztaty z fotografii ( fotografowanie zewidencjonowanych grobowców i nagrobków (wpisanych i niewpisanych do rejestru) na zabytkowej części cmentarza Głównego w Przemyślu –sala Archiwum Państwowego w Przemyślu

Godz. 13.00 – 16.00 – warsztaty specjalistyczne z zakresu prowadzenia poszukiwań w zasobie archiwalnym – typowanie zespołów, wybór źródeł, praca z aktami źródłowymi, wykorzystanie pomocy bibliograficznych- –sala Archiwum Państwowego w Przemyślu

3. Dzień trzeci- 13.07.2016r. (ŚRODA)

Godz. 9.00 – 13.00 – Zajęcia plenerowe w zabytkowej części Cmentarza Głównego w Przemyślu (w części zabytkowej) z koordynatorem i opiekunami merytorycznymi

Godz. 14.0 – 16.00 – zajęcia analityczno-opisowe – przegląd wykonanych fotografii i wprowadzanie szczegółowych danych do kart opisu grobu nt. wyglądu i stanu grobowca, tablicy epitafijnej – praca w Archiwum Państwowym w Przemyślu

Kolejne dni warsztatów

Godz. 9.00 – 13.00 – Zajęcia plenerowe w zabytkowej części Cmentarza Głównego w Przemyślu (w części zabytkowej) z koordynatorem i opiekunami merytorycznymi

Godz. 14.00 – 16.00 – zajęcia analityczno-opisowe – przegląd wykonanych fotografii i wprowadzanie szczegółowych danych do kart opisu grobu nt. wyglądu i stanu grobowca, tablicy epitafijnej – praca w Archiwum Państwowym w Przemyślu

Zadanie dofinansowane w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa– Wolontariat dla dziedzictwa 2016”

 


 

PlakatTOWARZYSTWO PRZJACIÓŁ PRZEMYŚLA I REGIONU

ogłasza nabór wolontariuszy

do projektu: Obóz dzienny dla wolontariuszy pod hasłem „Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolontariuszy” w dniach: 11 – 17 lipca 2016 r.

realizowany  w ramach Programu
WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA 2016

Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Główne zadanie wolontariuszy:  

  • sporządzenie fotograficzno-­historycznej inwentaryzacji zabytkowej części przemyskiego Cmentarza Głównego

 

Dzięki udziałowi w obozie wolontariusze :

  1. zdobędą na warsztatach wiedzę z zakresu: fotografii, historii sztuki i archiwistyki;
  2. nauczą się wypełniać karty grobów , poszukiwać informacje archiwalne
  3. prawidłowo wykonać zdjęcia grobowców
  4. przygotować materiały fotograficzne do:
    1.  wystawy „Zabytki przemyskiej nekropolii ” przed Urzędem Miasta Przemyśla
    2. katalogu wystawy pt. „Dziedzictwo narodowe Cmentarza Głównego w Przemyślu”.

 

ZAPEWNIAMY CAŁODNIOWY CATERING I UBEZPIECZENIE WOLONTARIUSZY!

 

Zgłoszenia wolontariuszy przyjmowane są do 13 czerwca 2016 r. drogą e- mailową: zarzad.tppir@gmail.com lub telefonicznie 512 597 805

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 15 czerwca 2016 r. w godz. 14.30- 17.30

ZAPRASZAMY !