Archiwum dnia: 12 kwietnia 2016


l
    Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu serdecznie zapraszają na II Czerwcowe Spotkania w Przemyślu które w tym roku odbędą się w dniach 8-11 czerwca 2016 r. motywem wiodącym tegorocznych spotkań jest 1050 lat chrześcijaństwa na ziemiach polskich Karta zgłoszenia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Program wydarzenia

II Czerwcowe Spotkania w Przemyślu